สายปุ๊นควรรู้ หลังปลดล็อคกัญชา
สายปุ๊นควรรู้ หลังปลดล็อคกัญชา

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคสองของประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า สารสกัดที่มีความเข้มข้นของสาร THC ไม่เกิน ๐.๒ % รวมถึงส่วนต่างของกัญชาและกัญชง ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอีกต่อไป โดยให้มีผลหลังวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

.

ซึ่งนอกจากจะทำให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาและกัญชงไว้ใช้เองได้แล้ว เราจะมาดูว่าผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการปลดกัญชา และกัญชงออกจากทะเบียนยาเสพติดให้โทษ หลังวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีอะไรบ้าง

.

๑. ผู้ต้องหาที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือจำเลยที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี จะพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด ดังนั้น ผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับกัญชาจะถูกปล่อยตัวทั้งหมด

.

๒. สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามป.วิ.อ. มาตรา ๓๙ (๕) จึงไม่สามารถฟ้องเป็นคดีอาญาในเรื่องกัญชาได้อีก

.

๓. ศาลไม่อาจขังผู้ต้องหา หรือจำเลยไว้ในระหว่างสอบสวน หรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลได้อีกต่อไป ศาลต้องมีคำสั่งปล่อยตัวทุกคนเช่นกัน

.

๔. คดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว จำเลยที่ได้รับโทษอยู่ ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง

.

๕. ไม่อาจนำคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชา ซึ่งศาลเคยพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกจำเลยในคดีก่อนมาเป็นเหตุเพิ่มโทษ บวกโทษ หรือไม่รอการลงโทษในคดีได้

.

๖. พืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ อีกต่อไป ทำให้ไม่ใช่ทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิดซึ่งจะถูกริบได้อีกต่อไป

.

ส่วนผู้ที่สนใจจะปลูกกัญชาหรือกัญชงไว้ใช้ และต้องการจะนำเข้า ส่งออก หรือนำสารสกัดที่มีความเข้มข้นไม่เกินที่กฎหมายกำหนดไปใช้ หรือจำหน่ายนั้น ยังต้องรอพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…… ที่กำลังจะประกาศใช้ก่อน เนื่องด้วยต้องมีการลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก นำเข้า ส่งออก ผลิตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ดังกล่าวก่อน จึงจะถูกต้องตามกฎหมาย

.

╔═══════════╗

📌 ปัญหาเกี่ยวกับคดีความอยากได้คำตอบเพื่อหาทางออก ปรึกษากับทนายความของเราแบบรวดเร็วทันใจ ไม่ว่าจะคดีเล็ก หรือคดีใหญ่ สามารถ inbox มาปรึกษาได้ ทนายออนไลน์ยินดีรับคำปรึกษาจากทุกท่าน

╚═══════════╝