ระวัง! พนักงานเล่นชู้กันในบริษัท อาจถูกไล่ออกได้
ระวัง! พนักงานเล่นชู้กันในบริษัท อาจถูกไล่ออกได้

หลายคนคงไม่รู้ว่าการคบชู้ เล่นชู้กันในบริษัทเอกชน ก็อาจมีความผิดตามกฎหมายได้ ไม่เพียงแค่ราชการเท่านั้นมีที่กฎระเบียบลงโทษทางวินัยในการคบชู้
.
หลายคนมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคล ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องงาน แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องพวกนี้หลายบริษัทเอกชนโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ ให้ความสำคัญอย่างมาก
.
โดยปกติแล้วอาจจะไมได้มีการเขียนในข้อมระเบียบเอาไว้โดยตรงว่า ห้ามคบชู้ในบริษัท แต่จะเขียนประมาณว่า “พนักงานควรละเว้น หรือหลีกเลี่ยงการกระทำอันเป็นการก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของบริษัท หรือการกระทำอันเป็นการขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม”
.
ซึ่งสังเกตว่ามีคำว่า “ศีลธรรม” และการเล่นชู้กันของพนักงานบริษัทที่มีครอบครัวแล้วนั้นก็อาจถือได้ว่าอยู่ในบริบทนี้
.
เรื่องนี้ทางศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ก็เคยมีการวินิจฉัยตัดสินว่า “หากพนักงานเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นในบริษัทนั้น โดยมีต้นเหตุมาจากพฤติการอันไม่สมควรในทางเสื่อมเสียด้านความสัมพันธ์ในเชิงชู้ในที่ทำงานหรือนอกที่ทำงานโดยไม่รักษาเกียรติต่อสถานที่ทำงานอันเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียง นายจ้างก็สามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5609/2542”
.
เพราะฉะนั้นใครที่ชอบไปยุ่งกับผัวกับเมียชาวบ้าน จนเรื่องแดงขึ้นมาแล้วส่งผลขัดกับระเบียบของบริษัท ให้พึงระวังว่าคุณอาจจะกำลังทำผิดระเบียบข้อบังคับร้ายแรง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรด้วยว่ากำหนดความรุนแรงของพฤติการไว้ขนาดไหน เพราะเมื่อเกิดการเล่นชู้กันเมื่อไหร่ มักเกิดความวุ่นวายหึงหวงตามมาเสมอ จนอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง นายจ้างได้รับความเสียหาย ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นบริษัทก็มีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ ตามคำพิพากษา ศาลฎีกาที่ 5609/2542 ได้เช่นกัน
.
📌 ปัญหาเกี่ยวกับคดีความอยากได้คำตอบเพื่อหาทางออก ปรึกษากับทนายความของเราแบบรวดเร็วทันใจ ไม่ว่าจะคดีเล็ก หรือคดีใหญ่ สามารถ inbox มาปรึกษาได้ ทนายออนไลน์ยินดีรับคำปรึกษาจากทุกท่าน