อย่ายอม! ถ้าโดนให้ออกกระทันหันไม่ถึง 120 วัน นายจ้างจะเบี้ยวไม่จ่ายค่าจ้างเดือนสุดท้ายไม่ได้
อย่ายอม! ถ้าโดนให้ออกกระทันหันไม่ถึง 120 วัน นายจ้างจะเบี้ยวไม่จ่ายค่าจ้างเดือนสุดท้ายไม่ได้

อย่ายอม! ถ้าโดนให้ออกกระทันหันไม่ถึง 120 วัน
นายจ้างจะเบี้ยวไม่จ่ายค่าจ้างเดือนสุดท้ายไม่ได้
.
ช่วงนี้มักมีผู้ที่เข้ามาปรึกษากับทางทนายเยอะ เกี่ยวกับการโดนนายจ้าง หรือหัวหน้างานไล่ออกกระทันหัน และจะเบี้ยวไม่จ่ายค่าจ้างเดือนสุดท้าย โดยอ้างเหตุผลต่างๆ นา ซึ่งมักเกิดกับพนักงานใหม่ที่ยังไม่ผ่านโปร 4 เดือน หรือ 120 วัน ทางนายจ้างบอกว่าจะไม่จ่ายเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นยอดเดือนที่แล้ว ที่จะออกในวันที่สิ้นเดือน ทั้งๆ ที่เดือนสุดท้ายก่อนออกก็ทำงานปกติมาหลายวันจนครึ่งค่อนเดือนเข้าไปแล้ว
.
บอกเลยว่าแบบนี้ลูกจ้างทั้งหลายอย่าไปยอม เพราะจริงๆ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินตามวันทำงานก่อนออกให้เราจนวันสุดท้าย ก่อนมีผลอย่างเป็นทางการ
.
คำจำกัดความของ “ค่าจ้าง”
.
1. เป็นเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุด และวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
.
2. ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
.
3. ถ้าไม่มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่ใดให้ถือว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พื้นฐานเป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของท้องที่นั้น (อัตรค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐาน หมายถึง อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำ)
.
เมื่อลูกค้าได้ทำงานตามที่นายจ้างสั่ง ลูกค้าจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง แต่ถ้านายจ้างไม่จ่าย ลูกค้าสามารถไปยื่นเรื่องที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานในพื้นที่บริษัทที่ทำงานตั้งอยู่
.
ฉะนั้นถ้านายจ้างจะเบี้ยวไม่จ่ายเงินเดือนสุดท้ายที่จะต้องคำนวนเป็นวันหรือเป็นชั่วโมง สามารถร้องเรียนได้ อย่าปล่อยให้เขาทำกับเราแบบนี้ หรือทำกับใครทั้งนั้น
.
📌 หาใครมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความแล้วอยากปรึกษาเพื่อหาทางออกกับทนายความแบบรวดเร็วทันใจ ไม่ว่าจะคดีเล็ก หรือคดีใหญ่ ก็ทัก inbox มาปรึกษาได้ ทนายออนไลน์ยินดีรับคำปรึกษาจากทุกท่าน