ชี้ช่องรวย กรมขนส่งยืนยัน แจ้งพบรถควันดำ รับส่วนแบ่งค่าปรับไปเลย 50%
ชี้ช่องรวย กรมขนส่งยืนยัน แจ้งพบรถควันดำ รับส่วนแบ่งค่าปรับไปเลย 50%

ชี้ช่องรวย กรมขนส่งยืนยัน แจ้งพบรถควันดำ
รับส่วนแบ่งค่าปรับไปเลย 50%
.
ช่วงนี้หลายคนเริ่มกลับมาโพสต์วิธีการหารายได้เสริมด้วยการแจ้งเบาะแส รถแต่งผิดกฎหมายเช่น ล้อล้นออกจากตัวรถ ไฟท้ายสีแฟนซี รถควันดำ และอื่น ๆ โดยคนที่แจ้งได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 50% พร้อมทั้งแจ้งวิธีการแจ้งเบาะแสแบบละเอียด
.
🔵 วิธีแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดชัดเจน
.
1. ให้ระบุชัดเจนทั้ง วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียด ทะเบียนรถ และอื่นๆ พร้อมพยานหลักฐาน รูปภาพ, VDO Clip แล้วแจ้งไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร ช่องทางติดต่อตามนี้เลย
🔹️ โทรศัพท์ 1584 และจดหมายหรือหนังสือร้องเรียน
🔹️ ทาง Line @1584DLT
🔹️ เพจ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะทาง
.
2. ยืนยันการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของผู้แจ้งความนำจับทาง SMS
.
3. กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเรียกผู้กระทำความผิดมารายงานตัว และสอบสวน
.
4. SMS แจ้งผู้แจ้งความนำจับว่าดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว และพร้อมโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับตามที่ผู้แจ้งยื่นคำร้อง ภายใน 15 วันทำการ
.
เพราะกรมการขนส่งทางบก ได้ออกระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ประชาชนสามารถส่งพฤติการณ์การกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งครอบคลุมการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ ทุกประเภท
.
โดยจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างวินัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผู้ขับรถตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ อัตราค่าปรับความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ตั้งแต่ 500-5,000 บาท ความผิดที่มีอัตราค่าปรับสูง ได้แก่ ดัดแปลงมิเตอร์ กระทำลามกอนาจาร ทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง เก็บค่าโดยสารเกิน ขับรถโดยประมาทหวาดเสียว ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร เป็นต้น
.
ส่วนอัตราค่าปรับความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ตั้งแต่ 1,000-5,000 บาท ความผิดที่มีอัตราค่าปรับสูง ได้แก่ ค่าควันดำเกินที่กฎหมายกำหนด เก็บค่าโดยสารเกินที่กฎหมายกำหนด บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ ไม่ใช้อุปกรณ์ล็อกตู้บรรทุกสินค้า สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ติดตั้งสปอตไลท์ ต่อเติมตัวถังเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของซึ่งก่อให้เกิดอันตราย เป็นต้น โดยอัตราค่าปรับนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจ องค์ประกอบของพฤติการณ์และความรุนแรง การกระทำความผิดซ้ำซาก และความผิดนั้นส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
.
ถือว่ามาชี้ช่องสร้างรายได้ให้ละกันนะ
.
📌 หาใครมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความแล้วอยากปรึกษาเพื่อหาทางออกกับทนายความแบบรวดเร็วทันใจ ไม่ว่าจะคดีเล็ก หรือคดีใหญ่ ก็ทัก inbox มาปรึกษาได้ ทนายออนไลน์ยินดีรับคำปรึกษาจากทุกท่าน