อย่ารับจ้างเปิดบัญชีให้ใคร ถ้าไม่อยากเสี่ยงคุก เพราะจะอ้างไม่ได้เมื่อถูกใช้บัญชีไปหลอกคนอื่น
อย่ารับจ้างเปิดบัญชีให้ใคร ถ้าไม่อยากเสี่ยงคุก เพราะจะอ้างไม่ได้เมื่อถูกใช้บัญชีไปหลอกคนอื่น

อย่ารับจ้างเปิดบัญชีให้ใคร ถ้าไม่อยากเสี่ยงคุก
เพราะจะอ้างไม่ได้เมื่อถูกใช้บัญชีไปหลอกคนอื่น
.
เป็นอีกเคสที่โดนกันเยอะ ก็คือการที่มีคนมาบอกให้เปิดบัญชีธนาคารพร้อมกับทำบัตร ATM ให้หน่อย โดยอ้างว่าตัวเองไม่สามารถเปิดบัญชีได้ด้วยสารพัดเหตุผล แต่ต้องการมีบัญชีเอาไว้ฝากถอนเงิน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นญาติ พี่น้อง หรือคนใกล้ตัวที่มักจะมาขอให้เปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน
.
แต่ก็มีอีกกรณีที่รับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อแลกกับเงินค้าจ้างไม่กี่ร้อยกี่พันบาท จะเพราะสาเหตุร้อนเงิน หรืออะไรก็ตามแต่ การทำแบบนี้จงพึงระวังเอาไว้ให้ดี เพราะอาจมีสิทธิ์ผิดกฎหมาย เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางได้เช่นกัน
.
ปกติแล้วพวกเอกสารทางการเงินพวกนี้ย่อมต้องเป็นความลับ และเจ้าของบัญชีเท่านั้นที่จะเป็นผู้ถือและผู้ใช้งาน แต่การที่เราไปเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้งานนั้น ในทางกฎหมายแม้จะไม่ได้ระบุว่ามีความผิดอย่างชัดเจน
.
แต่ถ้าผู้ที่นำบัญชีที่เราเปิดไปใช้หลอกคนอื่นให้โอนเงินเข้ามา แล้วเกิดเรื่องเกิดราวแจ้งความกันขึ้น ผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีก็ “อาจ” จะมีความผิดด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมาอ้างบอกไม่รู้เรื่องนั้นก็อาจจะฟังไม่ขึ้น
.
มีเคสตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5821/2558 การที่จำเลยทั้งสองเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหาย โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยทั้งสอง โดยจำเลยทั้งสอง #มิได้เก็บสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไว้กับตัว กลับมอบให้บุคคลอื่น เป็นเรื่อง #ผิดปกติวิสัยของสุจริตชน นับเป็นพิรุธแห่งการกระทำของจำเลยทั้งสอง ทั้งจำเลยที่ 2 เองก็เบิกความรับว่า จำเลยที่ 2 #ได้รับค่าตอบแทนจากการเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว นับเป็นพิรุธไม่น่าเชื่อถือ
.
สิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของบัญชีที่ไปเปิดให้คนอื่นอาจจะเข้าข่ายความผิดมีดังนี้
.
1. ความผิดในฐานเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดฐานฉ้อโกงได้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ประกอบมาตรา 83
.
2. ความผิดในฐานเป็นผู้สนับสนุนซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกกับผู้กระทำความผิด ก่อนหรือขณะกระทำความผิด ถึงแม้ว่าตนเองจะไม่ได้รู้ถึงการกระทำความผิดจากการให้ความช่วยเหลือหรือการให้ความสะดวกนั้นก็ตาม
.
3. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว การรับจ้างเปิดบัญชียังมีโอกาสที่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
.
เพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวไปรับจ้างเปิดบัญชีให้ใครเด็ดขาด เพราะสุดท้ายแล้วเวลาที่ถูกนำบัญชีไปใช้ การโอนเงินเข้ามาจะเป็นชื่อของเจ้าของบัญชี และอาจเข้าข่ายมีส่วนรู้เห็นต่อการกระทำผิดของมิจฉาชีพด้วย จงอย่าไปรับจ้างเปิดบัญชีวให้ใครเด็ดขาดเพียงเพราะเห็นแก่เงินค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ ระวังจะติดคุกไม่รู้ตัว