โพสต์ตำหนิการให้บริการของร้านค้าหลังใช้บริการ แบบนี้ถือว่าเข้าข่ายความผิดหมิ่นประมาทหรือไม่?
โพสต์ตำหนิการให้บริการของร้านค้าหลังใช้บริการ แบบนี้ถือว่าเข้าข่ายความผิดหมิ่นประมาทหรือไม่?

โพสต์ตำหนิการให้บริการของร้านค้าหลังใช้บริการ
แบบนี้ถือว่าเข้าข่ายความผิดหมิ่นประมาทหรือไม่?
.
ช่วงนี้ประเด็นระหว่างระหว่างลูกค้ากับร้านค้าเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกิน โดยเฉพาะการที่ลูกค้าจะโพสต์แสดงความไม่พอใจหลังรับบริการของร้านค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันระหว่างผู้ค้าและลูกค้าบนโลกออนไลน์ว่า ถ้าลูกค้าแสดงโพสต์ตำหนิร้านค้าที่ใช้บริการ โดยที่เป็นไปด้วยการวิจารณ์อย่างสุจริตในการทำหน้าที่ของผู้ให้บริการนั้น จะเข้าข่ายความผิดฐานหมื่นประมาทหรือไม่ เรื่องนี้ทนายออนไลน์มีคำตอบ
.
ตัวอย่างของการที่มีผู้เข้ามาปรึกษากับทีมทนายความของเราก็คือ ลูกค้ารายหนึ่งได้ว่าจ้างช่างมาทำการซ่อมแอร์ โดยมีการตกลงราคาค่าซ่อมกันเรียบร้อย
.
แต่หลังการซ่อมเสร็จพบว่าการซ่อมไม่ได้มาตรฐาน เก็บงานไม่เรียบร้อย
พอสอบถามไปยังทางร้านก็อ้างว่า สภาพของแอร์มันเป็นแบบนั้น สายไฟหลุดร่วง ระบบท่อระบบงานภายในชำรุด ซึ่งจริงๆ แล้วไม่เป็นดังที่ช่างของร้านแห่งนี้กล่าวอ้าง และพยายามโยนความผิดให้กับลูกค้า
.
ลูกค้าจึงได้ทำการโพสรีวิวการทำงานของช่าง โพสรูปผลงานของช่าง รวมถึงแท๊กตัวช่างให้มาชี้แจงการทำงาน แต่ในโพสได้มีการแปะรูป โฆษณา ที่ทางร้านได้ใช้โปรโมทร้านตัวเอง ซึ่งมีข้อกังวลว่าทำแบบนี้ตัวเขาเข้าข่ายหมิ่นประมาทไหม
.
คำตอบ : สิ่งที่ลูกค้าโพสท์ไม่ถือว่าผิดฐานหมิ่นประมาท เนื่องจากข้อความที่โพสท์ เป็นการป้องกันส่วนได้เสียของตนเอง ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
.
(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
(3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ
(4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม
.
ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
.
สรุปก็คือ หากเป็นเรื่องจริงตามหลักฐานและผลงาน และมีการตำหนิอย่างสุจริต ก็ไม่มีความผิด ดังนั้นหากไปรับบริการที่ใดแล้ว ไม่ได้รับการบริการที่สมควรอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เราสามารถตำหนิได้ตรงๆ เพื่อให้เกิดการรับทราบและ ชี้แจง และปรับปรุงแก้ไขต่อไป