แอบเห็นข้อความนินทาเราในแชตลับคนอื่นนินทาเสียหาย สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
แอบเห็นข้อความนินทาเราในแชตลับคนอื่นนินทาเสียหาย สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

แอบเห็นข้อความนินทาเราในแชตลับคนอื่นนินทาเสียหาย
สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
.
ปกติแล้วเวลาที่เราจะฟ้องใครคนหนึ่งที่มีการพูดถึง พาดพิง หรือประจานจนทำให้ได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียนั้น มักจะเกิดขึ้นบนพื้นที่สามารถมองเห็นได้ง่าย เช่น การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย แน่นอนว่าถ้าพบเห็นก็สามารถเก็บหลักฐานไปฟ้องได้ เพราะถือว่าโพสต์เป็นสาธารณะ มีผู้อื่นเห็นจนทำให้เราถูกเข้าใจผิด หรือกระทบต่อตัวเรา
.
แต่ถ้าเป็นกรณีที่ว่า การพูดถึงหรือพาดพิงเราในกลุ่มแชต หรือแม้แต่เป็นแชทส่วนตัวที่ผู้พาดพิง ได้คุยกับบุคคนอื่นถึงเราในเชิงนินทาว่าร้าย ทำให้เสื่อมเสียเช่นกัน แบบนี้จะสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ทนายออนไลน์มีคำตอบ
.
อันที่จริงก็เคยมีคดีที่ผู้เสียหาย บังเอิญไปเห็นบทสนทนาในกลุ่มแชทที่เป็นกลุ่มปิด ซึ่งมีเพื่อนร่วมงานในบริษัท 3 คนเป็นสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มคนหนึ่งได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการแชทสนทนาผ่านโปรแกรม และลืมปิดเมื่อเลิกใช้
ทำให้ผู้เสียหายได้เห็นบทสนทนาที่สมาชิกกลุ่มนั้นได้พูดคุยกัน
.
ซึ่งบทสนทนานั้นได้กล่าวถึงผู้เสียหายในเชิงไม่ดี ดูหมิ่นเกียรติ และกล่าวหาว่าร้าย คุยกันสนุกปาก ผู้เสียหายไม่ได้เพราะเห็นว่าทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงนำเรื่องไปบอกเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ และเป็นโจทก์ฟ้องคนในกลุ่มแชทเพื่อเรียกค่าเสียหาย
.
การนินทาในกลุ่มแชท หากทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายถือเป็นการหมิ่นประมาท แต่ไม่ใช่หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

.
ตามคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๗๖/๒๕๖๒
.
การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อันจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และมาตรา 328 ต้องเป็นการใส่ความระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความเป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่าบุคคลที่ถูกใส่ความเป็นใคร หรือหากไม่ระบุถึงผู้ที่ถูกใส่ความโดยตรง การใส่ความนั้นก็ต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ผู้กระทำต้องเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป
.
การที่จำเลยส่งข้อความลงในแอปพลิเคชันแชทกลุ่ม มีลักษณะเป็น เพียงเจตนาการแจ้งหรือไขข่าวไปยัง “เฉพาะกลุ่มบุคคล” ซึ่งอยู่ในกลุ่มไลน์เท่านั้น ยังไม่ถึงกับเป็นการกระจายข่าวไปสู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป คดีโจทก์ไม่มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328
.
แต่ถ้าหากมีการเผยแพร่ไปสู่บุคคลข้างนอกเป็นเป็นที่รับรู้โดยสาธารณะ ตรงนี้ก็มีความผิดฐานทำผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
แต่ก็มีข้อยกเว้นว่า เป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริต แสดงความเห็นอย่างชอบธรรม เพื่อป้องกันส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม พิสูจน์ได้ว่า การใส่ความนั้นเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ เป็นความจริง และไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ก็จะไม่เข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
.
“การใช้สิทธิเสรีภาพในการพูดนั้น ต้องไม่ทำผิดต่อกฎหมาย และต้องไม่มี hate speech (คำพูดที่ทำให้เกิดความรุนแรง ยุยงให้ทำลายล้าง เกลียดชังกัน)