มีสิทธิ์เข้าห้องผู้เช่า หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามกลั่นแกล้งขัดขวางผู้เช่า
มีสิทธิ์เข้าห้องผู้เช่า หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามกลั่นแกล้งขัดขวางผู้เช่า

จำไว้! เจ้าของห้องเช้าไม่มีสิทธิ์เข้าห้องผู้เช่า
หาไม่ได้รับอนุญาต ห้ามกลั่นแกล้งขัดขวางผู้เช่า
.
พอดีช่วงนี้มีข่าวว่ามาดาราซีรี่ย์วายชื่อดัง คนหนึ่งที่เช่าคอนโดหรูห้องละหลายแสนบาทต่อเดือน แล้วจู่ๆ วันหนึ่งเจ้าของห้องจะมาขอเข้าห้องเพื่อให้ผู้ที่จะมาซื้อห้องเข้ามาดูที่ห้องของตัวเอง โดยที่ดาราคนนั้นยังคงพักอยู่ในห้องอย่างถูกต้องตามกรรมสิทธิ์ผู้เช่า
.
และมีความพยายามจะขอเข้าไปยังห้องนอนส่วนตัวของดาราคนดังกล่าว พร้อมกับพาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วย ซึ่งเรื่องนี้ตามข่าวก็มีประเด็นปากเสียงทะเลาะกันด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในห้องของผู้เช่าได้หรือไม่ วันนี้ทนายออนไลน์มีคำตอบ
.
ผู้ให้เช่ามักเข้าใจว่าการที่ตนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าย่อมทำให้มีสิทธิในตัวอสังหาริมทรัพย์นั้นมากกว่าผู้เช่า จึงสามารถเข้าไปในอสังหาฯ ที่ให้เช่าได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน คอนโด ห้องเช่า หรืออาคารพาณิชย์ก็ตาม โดยที่ไม่ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้เช่าก่อน
โดยเฉพาะเมื่อผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า เนื่องจากผิดนัดชำระค่าเช่า หรือค้างค่าเช่าก็ตาม ผู้ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งจะเข้าใจว่าผู้เช่านั้นไม่มีสิทธิในอสังหาฯ แล้ว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้เช่าไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปภายในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่า ซึ่งผู้เช่าจะมีสิทธิในการครอบครองอยู่ในช่วงเวลาที่เช่า แม้ว่าจะขาดส่งค่าเช่าไปแล้วก็ตาม
กรณีที่ผู้ให้เช่าเข้ามาในอสังหาฯ ที่ผู้เช่าครอบครองอยู่โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้เช่านั้นจะเข้าข่ายการบุกรุก รบกวนการครอบครองอสังหาฯ ของผู้เช่า ซึ่งมีความผิดทางอาญา ตามมาตราที่ 362 คือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมไปถึงความผิดฐานละเมิดทางแพ่ง ตามมาตรา 420
.
และหากจะให้ผู้เช่าออกจากคอนโดคอนโดทันที ณ ตอนนั้น เมื่อผู้ให้เช่าบางส่วนคิดว่าเมื่อผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า ค้างค่าเช่า หรือผิดนัดชำระ ก็ไม่สามารถทำได้ กฎหมายแพ่งกำหนดว่าผู้ให้เช่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้เช่าอย่างน้อย 15 วัน และให้เวลาผู้เช่าในการย้ายไปยังที่อื่น
.
รวมทั้งการกลั่นแกล้งด้วยการตัดน้ำ ตัดไฟ หรือมาล็อกกุญแจก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน และผู้ให้เช่าเอาจะมีความผิดด้วย เพราะการกระทำนี้ก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้เช่า เป็นการรบกวนสิทธิของผู้เช่าในการครอบครองและใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าอยู่ ซึ่งจะมีความผิดทางแพ่งได้
.
ยกเว้นนอกจากในสัญญาระบุให้ผู้ให้เช่าสามารถทำได้ ผู้ให้เช่าจะตัดน้ำตัดไฟได้ก็ต่อเมื่อได้มีการแจ้งยกเลิกสัญญาเช่าแล้วและได้ให้เวลาผู้เช่าย้ายออกไปตามระยะเวลาพอสมควรแล้ว หรือฟ้องศาลเพื่อสั่งขับไล่ผู้เช่าแล้ว หรือสัญญาเช่าสิ้นสุดลงตามกำหนดเวลา
.
การปิดคล้องกุญแจ การใช้บุคคลมาขัดขวาง เป็นต้น ไม่ให้ผู้เช่าสามารถเข้าไปภายในห้องเช่า บ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ซึ่งเช่าไว้ได้ ซึ่งผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิที่จะกระทำการเช่นนี้แม้ว่าผู้เช่าจะติดค้างไม่จ่ายค่าเช่าก็ตาม
.
หากผู้เช่ากระทำเช่นนี้แล้วจะมีความผิดในลักษณะเดียวกับประเด็นก่อนหน้าคือ ความผิดทางอาญาฐานบุกรุก และความผิดฐานละเมิด ซึ่งรบกวนสิทธิการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่า ยกเว้นนอกจากมีการระบุใน สัญญาเช่า ให้สิทธิผู้ให้เช่าสามารถกระทำได้