ลูกหนี้จ่ายค่างวดช้านิดเดียวไฟแนนซ์คิดดอก แต่สงสัยว่าดอกเบี้ยแพงผิดปกติร้องเรียนได้?
ลูกหนี้จ่ายค่างวดช้านิดเดียวไฟแนนซ์คิดดอก แต่สงสัยว่าดอกเบี้ยแพงผิดปกติร้องเรียนได้?

ลูกหนี้จ่ายค่างวดช้านิดเดียวไฟแนนซ์คิดดอก
แต่สงสัยว่าดอกเบี้ยแพงผิดปกติร้องเรียนได้?
.
เชื่อว่าช่วงนี้หลายคนเริ่มประสบปัญหาผิดนัดชำระหนี้กันบ้าง เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ ที่กระทบต่อรายได้ ทำให้กำลังซื้อ กำลังจับจ่าย และกำลังในการชำระหนี้ลดลง
.
ตอนนี้เริ่มมีบางคนที่ชำระเงินค่างวดช้าไปบ้าง อาจจะเล็กน้อย 1 – 2 วันแต่กลับเจอดอกเบี้ยปรับสูงจนหน้าตกใจ ประหนึ่งวาค้างจ่ายมานานนับปี หลายคนตกใจหนักกว่าเพราะว่าไฟแนนซ์มีการขู่ว่าถ้าไม่จ่ายจะไม่โอนเล่มให้ หรือขู่เรื่องอื่นๆ
.
ถ้ามีการจ่ายล้าช้าเพียงนิดเดียวแล้วดอกเบี้ยดูแพงผิดปกติสามารถร้องเรียนได้หรือไม่ ทนายออนไลน์ มีคำตอบ.
.
ยกตัวอย่าง นายสมชายส่งวดล่าช้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง แต่กลับพบว่าไฟแนนซ์คิดดอกเบี้ยสูงถึง 2,000 บาท จากค่า 7,500 บาทต่อเดือน โดยโอนเงินจ่ายค่างวดล่าช้า 2 ครั้ง คือหลังเที่ยงคืน 1 ครั้ง และตอนเช้า 1 ครั้ง
.
พอจะปิดบัญชีทางไฟแนนซ์ก็แจ้งว่าต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท เป็นค่าดอกเบี่ยที่ส่งล่าช้า ถ้าไม่จ่ายจะไม่ส่งเล่มคืนให้ กรณีนี้ทำได้หรือไม่?
.
คำตอบ : ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
.
ข้อ 2. กำหนดไว้ว่า “ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อ เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน อัตราร้อยละ 15 ต่อปี
.
ตามประกาศดังกล่าวไฟแนนซ์ หรือผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับกรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดล่าช้าได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี เพราะฉะนั้น การเรียกดอกเบี้ยของไฟแนนซ์จึงไม่ถูกต้อง และลูกหนี้สามารถไปร้องเรียนที่ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.ได้